ชื่อ-นามสกุล ยอดซื้อสินค้า (บาท)
 1. ปภัส***บุตร***
 2. พัชรนะสา
 3. XIAL***L***
 4. อันท***มั่น***
 5. ศริญ***ปูรณ***
 6. ธนีย***ศรีม
 7. BUDS***CHUC***
 8. จีรช***เอี่***
 9. ฐารด***โพธิ***
 10. AYE***YATA***
 11. PURI***ASON***
 12. นวลพ***บุญธ***
 13. กมลว***อภิส***
 14. MIKI***IWAS***
 15. RANI***ROJT***
 • 28,200
 • 25,450
 • 8,930
 • 7,900
 • 7,560
 • 7,200
 • 7,110
 • 6,840
 • 5,985
 • 5,490
 • 4,950
 • 4,700
 • 4,700
 • 4,700
 • 4,600
อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 JAN 2021 เวลา 16:00 P.M.
หมายเหตุ:
 • ลำดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากคำสั่วซื้อไม่เสร็จสมบูรณ์
 • บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ยอดซื้อสินค้าเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากเลลาคำสั่งซื้อที่สมบูรณืก่อน