NEW
ADVANCED GÉNIFIQUE

ผิวดูแข็งแรงและอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัด ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า
ผ่านการคิดค้นมากว่า 15 ปี MICROBIOME SCIENCE

NEW
ADVANCED GÉNIFIQUE

SHOP NOW

MICROBIOME (ไมโครไบโอม)
ของขวัญธรรมชาติจากแม่

MICROBIOME (ไมโครไบโอม)
คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบบนผิวสุขภาพดี
พบจำนวนมากในผิวเด็ก ดังนั้นผิวเด็กจึงมีความแข็งแรง
อ่อนเยาว์ ไม่มีริ้วรอย แต่ไมโครไบโอมมักถูกทำลายจาก สภาพอากาศ,
อาหาร, ยา, เครื่องสำอางรุนแรง, อายุและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

SHOP NOW

ทำไมเทคโนโลยี ไมโครไบโอมจึงมีความสำคัญ?

เนื่องจากผิวของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
เซลล์ผิวมีชีวิต (Human Cells) 50% และ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
(Microorganisms) อีก 50% ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีไมโครไบโอม
ผิวของเราจะได้รับการดูแลเต็มที่
สร้างให้ผิวมีความสมดุลทั้ง 2 ส่วน
พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผิวให้ดียิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคโนโลยีไมโครไบโอมทีมีอยู่ใน
Advanced Génifique คือช่วยให้ผิวดูแข็งแรง อ่อนเยาว์
และมีสุขภาพดี อาการผิวแพ้แลดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ใหม่ ADVANCED GÉNIFIQUE

ด้วยเทคโนโลยี ไมโครไบโอม พร้อมผสานพลัง
PRE- & PROBIOTICS 7 ชนิดให้ผลลัพธ์มากกว่าที่เคย*

เพียง 1 หยด ผสานพลังแห่งสารสกัดจากไมโครไบโอม*

Disclaimer:*สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารสกัดจากโพรไบโอติก
(Yeast fraction) เมื่อคำณวนจำนวนของโพรไบโอติกเฉลี่ยต่อ 1 หยด

เพียง 7 วัน** รู้สึกถึงผิวแข็งแรง ดูเปล่งประกาย

Disclaimer: **ผลการทดสอบความพึงพอใจ
ในอาสาสมัคร 34 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์
โดยสถาบันวิจัยลอลีอัลประเทศฝรั่งเศสเมื่อมิถุนายน 2019

เพียง 1 ขวด ร่วมพิสูจน์ผลลัพธ์ผิว
แลดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัด***

Disclaimer: ***ผลการทดสอบความพึงพอใจ
ในอาสาสมัคร 34 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
โดยสถาบันวิจัยลอลีอัลประเทศฝรั่งเศส เมื่อมิถุนายน 2019’.

NEW ADVANCED GÉNIFIQUE

ถูกค้นคว้านานกว่า 15 ปี โดนศูนย์วิจัยทั่วโลกกว่า 9 แห่ง
ทดสอบใน 50 คลินิกโดยนักวิจัย
และได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิทยาศาสตร์กว่า 18 ฉบับ

ค้นพบผลลัพธ์
อันน่าทึ่งด้วยตัวคุณเอง

SHOP NOW

NEW ADVANCED
GÉNIFIQUE

ผิวดูแข็งแรงและอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัด

NEW
ADVANCED GÉNIFIQUE

SHOP NOW

MICROBIOME
(ไมโครไบโอม)
ของขวัญธรรมชาติจากแม่

SHOP NOW

MICROBIOME (ไมโครไบโอม) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบบนผิวสุขภาพดี
พบจำนวนมากในผิวเด็ก ดังนั้นผิวเด็กจึงมีความแข็งแรง อ่อนเยาว์ ไม่มีริ้วรอย
แต่ไมโครไบโอมมักถูกทำลายจาก สภาพอากาศ,
อาหาร, ยา, เครื่องสำอางรุนแรง,
อายุและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

ทำไมเทคโนโลยี ไมโครไบโอมจึงมีความสำคัญ?

เนื่องจากผิวของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ เซลล์ผิวมีชีวิต (Human Cells) 50%
และ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (Microorganisms) อีก 50%
ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีไมโครไบโอมผิวของเราจะได้รับการดูแลเต็มที่
สร้างให้ผิวมีความสมดุลทั้ง 2 ส่วน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผิวให้ดียิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคโนโลยีไมโครไบโอมทีมีอยู่ใน Advanced Génifique คือช่วยให้ผิวดูแข็งแรง
อ่อนเยาว์และมีสุขภาพดี อาการผิวแพ้แลดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

FUN FACTS

ผิวมนุษย์ประกอบไปด้วย Human Cells 50%
และ Microorganisms 50% รวมเป็น100%
a

ผิวขาวใสเมื่อวัยเยาว์คือผิวที่มีสมดุลที่ดี
คือของขวัญธรรมชาติจากแม่
a

เมื่อผิวมีความสมดุล ประสิทธิภาพการปกป้อง
การฟื้นตัวผิวจะทํางานดีขึ้น
อาการแพ้ก็จะลดลงได้

ใหม่ ADVANCED GÉNIFIQUE
ด้วยเทคโนโลยี ไมโครไบโอม พร้อมผสานพลัง
PRE- & PROBIOTICS 7 ชนิดให้ผลลัพธ์มากกว่าที่เคย*

ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า
MICROBIOME SCIENCE
ใน NEW ADVANCED GÉNIFIQUE
ถูกค้นคว้านานกว่า 15 ปี โดนศูนย์วิจัยทั่วโลกกว่า 9 แห่ง
ทดสอบใน 50 คลินิกโดยนักวิจัย และได้รับการตีพิมพ์
ในบทความวิทยาศาสตร์กว่า 18 ฉบับ

SHOP NOW

เพียง 1 หยด
ผสานพลังแห่งสารสกัดจากไมโครไบโอม*

Disclaimer:*สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
สารสกัดจากโพรไบโอติก (Yeast fraction)
เมื่อคำณวนจำนวนของโพรไบโอติกเฉลี่ยต่อ 1 หยด

เพียง 7 วัน
รู้สึกถึงผิวแข็งแรง ดูเปล่งประกาย**

Disclaimer: **ผลการทดสอบความพึงพอใจ
ในอาสาสมัคร 34 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ โดยสถาบันวิจัยลอลีอัลประเทศฝรั่งเศส
เมื่อมิถุนายน 2019

เพียง 1 ขวด
ร่วมพิสูจน์ผลลัพธ์ผิวแลดูอ่อนเยาว์
อย่างเห็นได้ชัด***

Disclaimer: ***ผลการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร 34 คน
หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ โดยสถาบันวิจัยลอลีอัล
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อมิถุนายน 2019’.