เนื้อหาหลัก

BEAUTY THAT CARES

At Lancôme we are committed to responsible luxury and contributing
to the sustainable beauty gesture of tomorrow.
At Lancôme we are committed to responsible luxury and contributing to the sustainable beauty gesture of tomorrow.

REFILLABLE BEAUTY

Help create beauty that lasts and enjoy luxury selfcare for better value when you shop for our refillable collection.

REFILLABLE BEAUTY

Help create beauty that lasts and enjoy luxury selfcare for better value when you shop for our refillable collection.

THE IMPACT YOU CAN MAKE

RADIANT ENERGY

เมื่อคุณเติมครีม Rénergie H.P.N 300-Peptide cream ของคุณ ด้วย Refill คุณจะช่วยประหยัด:
- 2/3 ของวัสดุที่ใช้ในการผลิต
- ขวดแก้ว 32%


JOYFUL GESTURES

เมื่อคุณเลือกที่จะเติมน้ำหอม La Vie Est Belle ด้วย Refill คุณจะช่วยประหยัด :
-ขวดแก้ว 50%
- พลาสติกและการ์ดบอร์ด 46%
- WATER FOOTPRINT 39% *
- CARBON FOOTPRINT 38% *

*ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 1 ขวดที่เติมใหม่ได้ 50 มล. + 1 ขวดเติมใหม่ได้ 100 มล. กับ 3 ขวดขนาด 50 มล.

EXQUISITE CARE

เมื่อคุณเติมครีม Absolue ของคุณ ด้วย Refill คุณจะช่วยประหยัด:
-ขวดแก้ว 67%*
- พลาสติก 43%*

*ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 1 ขวด + Refill 2 ชิ้น กับ 3 ขวดขนาด 60 มล.

THE IMPACT YOU CAN MAKE
RADIANT ENERGY

เมื่อคุณเติมครีม Rénergie H.P.N 300-Peptide cream ของคุณ ด้วย Refill คุณจะช่วยประหยัด:
- 2/3 ของวัสดุที่ใช้ในการผลิต
- ขวดแก้ว 32%
JOYFUL GESTURES

เมื่อคุณเลือกที่จะเติมน้ำหอม La Vie Est Belle ด้วย Refill คุณจะช่วยประหยัด :
-ขวดแก้ว 50%
- พลาสติกและการ์ดบอร์ด 46%
- WATER FOOTPRINT 39% *
- CARBON FOOTPRINT 38% *

*ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 1 ขวดที่เติมใหม่ได้ 50 มล. + 1 ขวดเติมใหม่ได้ 100 มล. กับ 3 ขวดขนาด 50 มล.
EXQUISITE CARE

เมื่อคุณเติมครีม Absolue ของคุณ ด้วย Refill คุณจะช่วยประหยัด:
-ขวดแก้ว 67%*
- พลาสติก 43%*

*ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 1 ขวด + Refill 2 ชิ้น กับ 3 ขวดขนาด 60 มล.Orientation message
For the best experience, please turn your device