เนื้อหาหลัก
My Lancome Rewards

สมาชิก My Lancôme Rewards สามารถแลกคะแนนสะสม
เพื่อเป็นบริการ หรือส่วนลดในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th
ได้แล้วตั้งแต่ 15 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

Discount Code

เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th*


 • จำกัดการแลกโค้ดส่วนลด 3 สิทธิ์/โค้ด/เดือน

 • โค้ดส่วนลดจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่แลก

 • สามารถใช้โค้ดส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป
  และ ใช้โค้ดส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป ได้ที่
  www.lancome.co.th เท่านั้น
Service

รับบริการปรนนิบัติผิวหน้าที่เคาน์เตอร์ลังโคม มูลค่า 3,500 บาท*

Service Image

 • จำกัดการแลก 3 สิทธิ์/เดือน

 • สามารถรับบริการได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แลก และสำรองเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  ก่อนเข้ารับบริการโดยตรงกับเคาน์เตอร์ลังโคมสาขาที่ท่านต้องการรับบริการ เช็คข้อมูลการติดต่อ คลิก


โดยสามารถสะสมยอดจากการซื้อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
เคาน์เตอร์ลังโคมในห้างสรรพสินค้าเซนทรัล, โรบินสัน, เดอะ มอลล์, สยามพารา
กอน, เอ็มโพเรียม,
บลูพอร์ต หัวหิน, สยามทากาชิมาย่า และ www.lancome.co.th (เมื่อมีการสร้าง
บัญชีผู้ใช้งานในการซื้อ)

โดยสมาชิกต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิกในครั้งแรก เพื่อทำการสะสมคะแนน

สำหรับการซื้อที่เคาน์เตอร์ลังโคม สามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 – 30
ธ.ค. 2564
สำหรับการซื้อผ่าน www.lancome.co.th สามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.
2564 – 15 ธ.ค. 2564
(โดยต้องได้รับสินค้าและทำการชำระเงินภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2564)

*คะแนนสะสมจะอัพเดทในระบบ 1 วันหลังการซื้อสินค้าที่เคาน์เตอร์ลังโคม
และ 1-3 วันหลังลูกค้าได้รับสินค้าจากการสั่งซื้อผ่าน www.lancome.co.th


ผ่านเคาน์เตอร์ลังโคมทุกสาขา

 • 1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนสะสมที่เคาน์เตอร์ลังโคมสาขาที่ต้องการ

 • 2. แจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิกเป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม

 • 3. รอรับ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม

 • 4. สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นบริการ หรือส่วนลดในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th ได้แล้วตั้งแต่ 15 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น

ผ่านช่องทางออนไลน์

 • 1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนโดยส่งอีเมลมาที่ support@lancome.co.th

 • 2. แจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิกเป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม พร้อมสแกนสำเนาบัตรประชาชนและเซ็นชื่อยืนยันสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับการแลกคะแนนสะสมเพื่อ เป็น……(ระบุสิ่งที่ต้องการแลก)” และลงวันที่

 • 3. รอรับ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม

 • 4. สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นบริการ หรือส่วนลดในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th ได้แล้วตั้งแต่ 15 ม.ค. 2564 – 28 ธ.ค. 2564 เท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 106 8208 (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) 10:00 - 19:00 น.)

ผ่าน LINE Official @LANCOMETHAILAND

 • 1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนสะสมในแชทที่ LINE Official @LANCOMETHAILAND

 • 2. แจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิกเป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม พร้อมส่งรูปสำเนาบัตรประชาชนและเซ็นชื่อยืนยันสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับการแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็น……(ระบุสิ่งที่ต้องการแลก)” และลงวันที่

 • 3. รอรับ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม

 • 4. สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นบริการ หรือส่วนลดในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th ได้แล้วตั้งแต่ 15 ม.ค. 2564 – 28 ธ.ค. 2564 เท่านั้น

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, หากไม่ได้รับ SMS ยืนยันภายใน 1 วัน รบกวนตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ใช้ในการสมัครสมาชิกว่าถูกต้องหรือไม่กับพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่ในช่องทางที่ลูกค้าติดต่อ

สมัครอีเมล

รับข่าวสารจาก Lancôme ก่อนใคร

ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลสินค้าใหม่ เคล็ดลับความงาม รวมถึงข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะออนไลน์ เพียงลงทะเบียนรับข่าวสารจากลังโคม

Orientation message
For the best experience, please turn your device