เนื้อหาหลัก
My Lancome Rewards

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกลังโคม

Why Join?

ทุกครั้ง ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากลังโคม เงินทุกบาทจะถูกสะสมเป็นคะแนน
Rose Point เพื่อใช้แลกเป็นบริการ ส่วนลด หรือชุดของขวัญพิเศษประจำปี*

ทุกวันสมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

ทุกเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Rose Point เพิ่มพิเศษ
ตามระดับสมาชิก พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดของท่าน

ทุกปีที่กลับมาซื้อ สมาชิกจะได้รับรับบริการ
และคะแนนสะสม Rose Point พิเศษตามระดับสมาชิก

R

G

P

Orientation message
For the best experience, please turn your device