เนื้อหาหลัก

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลอรีอัลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามขึ้น เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับท่านบนพื้นฐานของความเชื่อใจและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน การรักษาและเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่านหนึ่งในข้อสัญญาดังกล่าวของเรา เราให้ความสำคัญกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และนี้คือเหตุผลที่เรากำหนด “พันธะสัญญาเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา” และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเราข้างล่างนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากลูกค้าของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ร้านเสริมสวย เภสัชกร ผู้ค้าปลีก หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

พันธะสัญญาว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา

 1. เราเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน
 2. เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในทุกอย่างที่เราทำ
 3. เราจะไม่ส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน เว้นแต่ท่านจะขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ โดยท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา
 4. เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. เราสัญญาว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการร่วมงานกับพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
 6. เราสัญญาว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการที่เรายังไม่เคยแจ้งให้ท่านทราบมาก่อน
 8. เราเคารพสิทธิ และจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเป็นไปตามความรับผิดชอบตามกฎหมายและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของเรา

 

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราได้ข้างล่างนี้ โดยเราได้ระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้ วิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว บุคคลที่เราแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้ วิธีการที่เราใช้ในการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างปลอดภัย และสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับท่าน เนื่องจากข้อมูลข้างล่างนี้เป็นสรุปภาพรวมของสถานการณ์ที่เราอาจมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด และสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือมากกว่านั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับท่าน โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ยกตัวอย่างเช่น หากท่านไม่ได้ให้ภาพถ่ายแก่เราสำหรับบัญชีของท่าน รายละเอียดดังกล่าวก็จะไม่เกี่ยวข้องกับท่าน

เมื่อท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราหรือเมื่อท่านเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ THDPO@loreal.com

เราคือใคร?

LANCÔMEป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลอรีอัล (“ลอรีอัล”, “ของเรา”, “พวกเรา” หรือ “เรา”) ลอรีอัลประกอบธุรกิจใน 140 ประเทศทั่วโลกและเป็นตัวแทนของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทลอรีอัลได้ที่ http://www.loreal.com/group

ลอรีอัลประเทศไทยมีความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแชร์ให้แก่เรา คำว่า “ลอรีอัล” “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง ลอรีอัลประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลอรีอัลจะมีสถานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” 

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคาร พาร์ค สีลม ชั้น 32, 33, 34 และ 35 ถนนคอนแวนต์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

https://www.loreal.com/th-th/thailand/

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน) หรือโดยอ้อม (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลแฝง เช่น หมายเลขรหัสประจำตัว) ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อีเมล์/ที่อยู่บ้าน ชื่อผู้ใช้ รูปภาพประจำตัว ความชอบส่วนตัวและพฤติกรรมการซื้อของ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสุขภาพ และยังรวมไปถึงหมายเลขตัวบ่งชี้เฉพาะต่างๆ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่านหรือ เลขที่อุปกรณ์ (MAC Address) ของโทรศัพท์มือถือของท่าน รวมถึงคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและใช้โดยลอรีอัล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างจากท่าน?

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวชื่อ และนามสกุล เพศ วันเกิด สถานภาพสมรส หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เอกสารบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีที่คู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากคำถามซึ่งท่านสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน คำตอบสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสสำหรับยืนยันตัวตน (PINs) ข้อมูลชีวภาพสำหรับการจดจำใบหน้าหรือเสียง ภาพถ่าย รูปภาพ/บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลทางการเงิน: รายละเอียดของบัญชีธนาคาร ที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและรายละเอียดของผู้ถือบัตร
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลรายละเอียดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ไอพี คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ตัวบ่งชี้ออนไลน์ ตัวบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์และข้อมูลพิกัด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว:
 • ศาสนา
 • ประวัติอาชญากรรม

ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบางอย่างที่เกี่ยวกับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรได้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถกระทำการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร?

สำหรับบุคคลธรรมดาและลูกค้าธุรกิจ

เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางเว็บไซต์ แบบฟอร์ม แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หน้าเพจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของลอรีอัลบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรงโดยใช้ตัวบริหารจัดการบัญชีของท่านหรือผ่านทีมดูแลลูกค้าหรือช่องทางอื่นๆ โดยในบางครั้ง ท่านอาจจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยตรง (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสร้างบัญชี เมื่อท่านติดต่อเรา เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราหรือจากร้านค้าของเรา) บางครั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ยกตัวอย่างเช่น โดยใช้คุกกี้เพื่อเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร) หรือบางครั้งเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม รวมถึง บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทลอรีอัล

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทไหนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นโดยใช้แสดงเครื่องหมายดอกจันทร์กำกับไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราร้องขอจากท่านเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับท่าน (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างบัญชีของท่าน หรือเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา)
 • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย (ยกตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บเงิน)  

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์กำกับไว้ อาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราสามารถดำเนินการให้แก่ท่าน

สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่

 • จากท่านโดยตรง ในระหว่างขั้นตอนการเข้าเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • จากบุคคลที่สาม ในระหว่างขั้นตอนการเข้าเป็นคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเครดิต การอ้างอิงทางการค้า ลูกค้าของเรา ลูกค้าของท่าน หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
 • เมื่อท่านพูดคุยกับเรา รวมถึง การโทรศัพท์ที่มีการบันทึกบทสนทนา จดหมาย อีเมล์ บันทึก หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ
 • เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของเรา
 • เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือเอกสารอื่นๆ
 • เมื่อท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสาธารณะโดยเจตนาชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึง จากโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เฉพาะในกรณีที่ท่านเลือกเปิดให้ทุกคนสามารถมองเห็นโปรไฟล์ของท่านได้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

รายละเอียดที่เราอธิบายในตารางข้างล่างมีดังต่อไปนี้

 1. ท่านให้ข้อมูลและเราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในสถานการณ์ไหนบ้าง? ตารางช่องนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องและเราใช้หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว (Newsletter) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราอาจได้รับจากท่านโดยตรงหรือได้รับเนื่องมาจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง ตารางช่องนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมเมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
 3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและทำไมเราถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ตารางช่องนี้อธิบายว่าเราจะดำเนินการอย่างรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว
 4. เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะมีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ท่านได้ขอให้เราให้บริการแก่ท่าน ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา หรือ เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 • ความยินยอมของท่าน
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งได้แก่
    • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของเราซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านและช่วยปรับปรุงบริการ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเราเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา
    • เพื่อป้องกันการฉ้อฉล เพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินสมบูรณ์และไม่มีการฉ้อฉลและการยักยอกทรัพย์
    • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมือของเรา เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมือที่ท่านใช้ (เว็บไซต์/แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของเรา) และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • หน้าที่ตามกฎหมาย – กรณีนี้ได้แก่กรณีที่เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากมีข้อกำหนดทางกฎหมาย (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานข้อมูลทางภาษีและข้อมูลทางการเงิน) 

สรุปข้อมูลเกี่ยวสถานการณ์ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราและผลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บุคคลธรรมดาและลูกค้าธุรกิจ

ท่านให้ข้อมูลและเราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในสถานการณ์ไหนบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราอาจได้รับจากท่านโดยตรงหรือได้รับเนื่องมาจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและทำไมเราถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การสร้างและการจัดการบัญชีสำหรับมืออาชีพ (Professional Account)/บัญชีทั่วไป (Non-professional account)

กรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการสร้างบัญชีสำหรับมืออาชีพกับลอรีอัลหรือผ่านการจัดการบัญชีดังกล่าว (โดยทีมบริหารจัดการบัญชีของเราโดยตรง หรือ บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันลอรีอัล เป็นต้น)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อ นามสกุล
    • เพศ
    • ที่อยู่อีเมล์
    • ที่อยู่
    • หมายเลขโทรศัพท์
    • รูปถ่าย
    • วันเกิดหรือช่วงอายุ
    • หมายเลขประจำตัว ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
    • ข้อมูลธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
    • ข้อมูลคำสั่งซื้อ
    • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)
    • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
    • การเป็นสมาชิกของสมาชิกวิชาชีพ
    • หลักสูตรการฝึกอบรม (ออนไลน์/ออฟไลน์) ที่ท่านเลือกหรือเข้ารับการฝึกอบรม
    • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่ท่านส่งให้เรา (ยกตัวอย่างเช่น หน้า “บัญชีของฉัน” โดยการติดต่อกับเรา คำถามผ่านช่องทางการพูดคุยบนเว็บไซต์บางเว็บไซต์ หรือ โดยการเข้าร่วมทำแบบสอบถาม เป็นต้น)
 • เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อจัดการการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย การทำแบบสำรวจ หรือการประกวด ที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม
 • ตอบข้อซักถามของท่านหรือติดต่อสื่อสารกับท่านในกรณีอื่นๆ
 • เพื่อนำเสนอโปรแกรมที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า (Loyalty Program)
 • เพื่อทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการการตั้งค่าความชอบของท่านได้
 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ (ยกตัวอย่างเช่น สร้างบัญชี ทำแบบสำรวจ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์)

 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับ “โปรไฟล์” ของท่าน (กล่าวคือ โดยอิงตามข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจทราบเกี่ยวกับท่านและการตั้งค่าความชอบของท่าน)

 • ความยินยอม

เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดแบบตรงให้แก่ท่าน

 • เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านโดยอิงจากลักษณะความสวยงาม
 • เพื่อติดตามและพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์และเก็บสถิติ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราและคุ้มครองท่านและเราจากการฉ้อฉล
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

 • ประโยชน์โดยชอบด้วกฎหมาย

เพื่อตรวจสอบให้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรามีความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา และเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดีขึ้นและสามารถนำไปปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และ     แบรนด์ของเราได้

การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ที่อยู่อีเมล์
    • ชื่อและนามสกุล
    • การตั้งค่าความชอบ
    • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์​ (ในกรณีที่ท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)

 • เพื่อส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับ “โปรไฟล์” ของท่าน โดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทราบเกี่ยวกับท่านและการตั้งค่าความชอบของท่าน (รวมถึงที่ตั้งของร้านค้าโปรดของท่าน)

 • ความยินยอม

เพื่อส่งข้อมูลการตลาดแบบตรงให้แก่ท่าน

 • เพื่อวิเคราะห์และเก็บข้อมูลสถิติ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วกฎหมาย

เพื่อปรับเนื้อหาของข้อมูลการตลาด เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา

 • เพื่อเก็บบันทึกรายชื่อผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อในกรณีที่ท่านได้ขอให้เราไม่ติดต่อท่าน

 • หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้ในบันทึกรายชื่อผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อเมื่อท่านขอให้เราหยุดส่งข้อมูลการทำตลาดแบบตรง

การซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดการคำสั่งซื้อ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลหรือในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับท่าน เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ร้านค้าออนไลน์ของเรา หรือแพลตฟอร์มขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใดๆ  หน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ หรือในร้านค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อและนามสกุล
    • ที่อยู่อีเมล์
    • ที่อยู่ (สำหรับส่งของและเรียกเก็บเงิน)
    • หมายเลขโทรศัพท์
    • รายละเอียดส่วนบุคคลและการตั้งค่าความชอบ
    • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)
    • ข้อมูลธุรกรรม ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและสถานที่ตั้งของร้านค้า
    • การชำระเงินและข้อมูล หรือ
    • ประวัติการซื้อ

 • เพื่อแจ้งให้ท่านสรุปคำสั่งซื้อในกรณีที่ท่านได้บันทึกรายการในตะกร้าสินค้าหรือเพิ่มสินค้าไว้ในตะกร้าของท่านโดยไม่ชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 • แจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการซื้อ
 • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งรวมถึงการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้
 • จัดการการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงิน (หมายเลขบัตรเครดิต/ข้อมูลบริการเพย์พาล/รายละเอียดบัญชีธนาคาร) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการชำระเงินโดยตรง
 • ดำเนินการที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ท่านมีกับเราเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอแก่ท่าน (การซื้อผลิตภัณฑ์)

 • เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ทั้งนี้ เราขอเรียนให้ทราบว่า เราใช้โซลูชั่นของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงและตรวจสอบว่าการชำระเงินมีผลสมบูรณ์และได้ดำเนินการโดยท่านหรือบุคคลที่ท่านมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
 • เพื่อปกป้องบัญชีของท่าน หากท่านทำการซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลในบัญชีของท่าน
 • เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
 • เพื่อจัดการข้อพิพาทใดๆ ที่เกียวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองเราและท่านจากการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและเพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินมีผลสมบูรณ์และได้ดำเนินการโดยท่านหรือไม่มีการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์

การเข้าชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันออนไลน์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) ในขณะที่ท่านเข้าดูเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของลอรีอัลและ/หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

สำหรับข้อมูลในคุกกี้เฉพาะที่ใส่ไว้โดยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่กำหนด กรุณาดูแถบคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

* คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ) เมื่อท่านเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงเว็บไซต์ของลอรีอัล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา
 • ข้อมูลที่แสดงว่าท่านมาจากที่ไหน
 • รายละเอียดในการลงทะเบียนเข้าใช้
 • หน้าเพจที่ท่านดู
 • วิดิโอที่ท่านชม
 • โฆษณาที่ท่านคลิกหรือแท็บ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหา
 • สถานที่ตั้งของท่าน
 • ระยะเวลาที่ท่านเข้าชม
 • ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกใส่ตะกร้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

ข้อมูลทางเทคนิค

 • เลขที่อยู่ไอพี
 • ข้อมูลเบราว์เซอร์
 • ข้อมูลอุปกรณ์

ตัวบ่งชี้เฉพาะที่กำหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละคนและวันที่ที่ตัวบ่งชี้ดังกล่าวหมดอายุ

เราใช้คุกกี๊กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านแชร์ให้เรา (เช่น ประวัติการซื้อ หรือ ข้อมูลว่าท่านได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล์ของเราหรือไม่) หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
  •  การแสดงเนื้อหาอย่างเหมาะสม
  • การสร้างและจดจำตะกร้าผลิตภัณฑ์
  • การสร้างและจดจำการลงทะเบียนเข้าใช้ของท่าน
  • การตั้งค่าการใช้ส่วนตัว เช่น ภาษา
  • ตัวแปรของอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งรวมถึง ค่าความละเอียดของหน้าจอของท่าน เป็นต้น
  • การปรับปรุงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา เช่น โดยการทดลองแนวความคิดใหม่

 • เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันมีความมั่นคงและปลอดภัยและสามารถคุ้มครองท่านจากการฉ้อโกงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราในทางที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น ผ่านวิธีการแก้ไขปัญหา

 •  เพื่อจัดทำสถิติ
  • เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการบันทึกข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมซ้ำกันสองครั้ง
  • เพื่อทราบถึงการตอบสนองของผู้ใช้ที่มีต่อเคมเปญโฆษณาของเรา
  • เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของเรา
  • เพื่อทราบว่าท่านค้นหาเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราเเจอได้อย่างไร

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ให้บริการเว็บไซต์/แอพพลิชั่น แสดงโฆษณาและข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับท่านและเราได้ปรับปรุงการใช้คุกกี้ที่ (1) จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน (2) ใช้เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา

 • เพื่อเสนอโฆษณาแบบออนไลน์ที่อิงจากพฤติกรรมของท่าน
  • เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยอิงจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของท่าน
  • เพื่อแสดงโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่อท่าน

 • เพื่อปรับแต่งการบริการสำหรับท่าน
  • เพื่อส่งคำแนะนำ ข้อมูลทางการตลาด หรือเนื้อหาตามโปรไฟล์และความสนใจของท่าน
  • เพื่อแสดงเว็บไซต์/แอปพลิเคชันซึ่งผ่านการปรับแต่งมาแล้วเช่น การจดจำตะกร้าผลิตภัณฑ์หรือการลงทะเบียนเข้าใช้ของท่าน ภาษาที่ท่านใช้ คุกกี๊สำหรับปรับแต่งการเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้ (เช่น ตัวแปรตามอุปกรณ์ของท่านซึ่งรวมถึงความละเอียดของหน้าจอ ตัวอักษรที่ชอบ เป็นต้น)

 • เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์​(ปุ่มแชร์ที่ต้องการให้แสดงบนเว็บไซต์)

 • ความยินยอม

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด

 กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเล่นเกมส์​ การแข่งขัน การเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการขาย การขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การทำแบบสำรวจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้   ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อและนามสกุล
    • ที่อยู่อีเมล์
    • หมายเลขโทรศัพท์
    • วันเกิด
    • เพศ
    • ที่อยู่
    • รายละเอียดส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าความชอบ
    • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)
    • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ส่งให้กับเราเกี่ยวกับตัวของท่านเอง (เช่น ผ่าน หน้า “บัญชีของฉัน”) หรือแสดงเนื้อหาที่ท่านทำขึ้น เช่น รูปถ่าย หรือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ การส่งคำถามผ่านช่องทางการพูดคุยที่มีบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน หรือ โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน เกมส์ หรือการทำแบบสำรวจ)

 • เพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการการเข้าร่วมการแข่งขัน เกมส์ และการทำแบบสำรวจ รวมถึงเพื่อพิจารณาผลตอบรับและข้อเสนอแนะของท่าน

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ

 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 •  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา

 • เพื่อส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน (เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว)
 • ความยินยอม

เพื่อส่งข้อมูลการตลาดแบบตรงให้แก่ท่าน

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านส่งเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเราหรือตกลงให้เรานำเนื้อหาที่ท่านโพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อและนามสกุล หรือนามแฝง
    • ที่อยู่อีเมล์
    • รูปถ่าย
    • รายละเอียดส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าความชอบ
    • โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ (ในกรณีที่ท่านใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา)
    • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้แชร์ให้กับเราเกี่ยวกับตัวของท่านเอง (เช่น ผ่าน หน้า “บัญชีของฉัน” หรือ โดยการติดต่อกับเรา หรือโดยแสดงเนื้อหาของท่านเอง เช่น รูปถ่าย หรือ ความคิดเห็น หรือ คำถามผ่านช่องทางการพูดคุยที่มีบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน)

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ท่านยอมรับ

 • เพื่อโพสต์ความคิดเห็นหรือเนื้อหาของท่าน
 • เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ความยินยอม

เพื่อนำเนื้อหาที่ท่านโพสต์ออนไลน์ไปใช้ต่อ

 • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสถิติ

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของท่านได้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา

การใช้แอปพลิเคชันและอุปกรณ์

 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้แอปพลิเคชันและ/หรืออุปกรณ์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อและนามสกุล
    • ที่อยู่อีเมล์
    • สถานที่ตั้ง
    • วันเกิด
    • ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าความชอบ
    • รูปถ่าย
    • ข้อมูลประวัติด้านความสวยงาม ซึ่งรวมถึง สีผิว ประเภทของผิว/ผม
    • พิกัดที่ตั้ง

เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ร้องขอ (ยกตัวอย่างเช่น การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง การให้คำแนะนำและการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการสัมผัสกับแดด วิธีการดูแลผมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
 • วิเคราะห์ข้อมูลประวัติด้านความสวยงามของท่านและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า) และวิธีการดูแลความสวยงามในชีวิตประจำวัน
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการดูแลความงามในชีวิตประจำวันให้แก่ท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา

ให้บริการแก่ท่านตามที่ร้องขอ (รวมถึง การวิเคราะห์อัลกอลิทึ่มโดยทีมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้บริการ

 • เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มบริษัทลอรีอัล
 • เพื่อการตรวจสอบติดตามและพัฒนาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

การสอบถามข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านถามคำถาม (เช่น ผ่านช่องทางการให้บริการลูกค้า) ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของเรา และการใช้ผลิตภัณฑ์)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อและนามสกุล
    • หมายเลขโทรศัพท์
    • ที่อยู่อีเมล์
    • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านส่งให้แก่เราเกี่ยวกับตัวท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถามของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสวัสดิภาพและข้อมูลสุขภาพของท่าน)

เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตอบข้อซักถามของท่าน
 • เพื่อทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็น
 • ความยินยอม

เพื่อดำเนินการตามข้อซักถามของท่าน

 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของเรา

 • เพื่อการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอาง
  • เพื่อตรวจสอบติดตามและป้องกันผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
  • เพื่อทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย
  •  เพื่อใช้มาตรการป้องกันและติดตามผลของการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เมื่อจำเป็น
 • หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบติดตามผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์

การเป็นผู้สนับสนุน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยแค่ไหน

    • ชื่อและนามสกุล
    • หมายเลขโทรศัพท์
    • ที่อยู่อีเมล์
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหรือข้อมูลที่ปรากฏในรายการสิ่งของที่ต้องการ (Wish List) ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของบุคคลอีกคนหนึ่ง
 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อปฏิบัติตามคำขอ

และ

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อติดต่อกับบุคคลตามคำร้องขอของบุคคลอีกคนหนึ่ง

การตัดสินใจอัตโนมัติ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/อุปกรณ์ของเรา เราใช้โซลูชั่นของผู้ให้บริการภายนอก การตรวจจับการฉ้อโกงอาจทำโดยวิธีการเปรียบเทียบตัวอย่าง การเชื่อมโยง การจับกลุ่ม การพยากรณ์และการตรวจจับค่าปกติโดยใช้ตัวแปรอัจฉริยะ เทคนิคการหลอมรวมข้อมูล และเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

กระบวนการในการตรวจจับการฉ้อโกงนี้อาจทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติทั้งหมดหรืออาจมีส่วนที่มีการแทรกแซงโดยมนุษย์ในกรณีที่การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายทำโดยบุคคล ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะใช้ความระมัดระวังและดำเนินการเพื่อป้องกันตามสมควรเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

เนื่องจากการตรวจจับการฉ้อโกงแบบอัตโนมัติ ท่านอาจ (1) พบว่ามีความล่าช้าในการประมวลผลตามคำสั่ง/คำร้องขอของท่านในขณะที่เรากำลังพิจารณาธุรกรรมของท่าน และ (2) ถูกจำกัดหรือไม่สามารถเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งได้ ในกรณีที่ตรวจพบความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อโกง ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่เราใช้ในการตัดสินใจ กรุณาอ่านนโยบายในเรื่อง “สิทธิและทางเลือกของท่าน” ข้างล่างนี้

โปรไฟลิ่ง (Profiling)  

เมื่อเราส่งหรือแสดงข้อมูลที่ติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน เราอาจใช้เทคนิคบางประการที่มีคุณสมบัติในการทำโปรไฟลิ่ง (การทำโปรไฟลิ่ง หมายถึง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติรูปแบบใดๆ ที่ประกอบด้วบการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์เรื่องใดๆ ที่กี่ยวข้องกับความชอบส่วนบุคคล ผลประโยชน์ ฐานะทางเศรษฐกิจ นิสัย        สถานที่ตั้ง สุขภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือการเคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดา) ซึ่งหมายความว่า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในสถานการณ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างบนนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ส่วนกลางและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินและคาดการณ์ความชอบส่วนบุคคลและ/หรือความสนใจของท่าน

เราจะส่งหรือแสดงข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ปรับให้ตรวกับความสนใจ/ความต้องการของท่าน โดยอิงจากการวิเคราะห์ของเรา

ท่านมีสิทธิโต้แย้งการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการทำโปรไฟลิ่งในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กรุณาอ่านนโยบายในเรื่อง “สิทธิและทางเลือกของท่าน” ข้างล่างนี้

ในกรณีที่เราอ้างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้พิจารณาแล้วว่าสิทธิของท่านมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ของเราหรือไม่ และได้ข้อสรุปว่าสิทธิของท่านไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าประโยชน์ของเรา

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดในสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท และท่านปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ตกลงไว้กับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจปฏิเสธที่จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากท่าน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง?

สำหรับบุคคลธรรมดาและลูกค้าธุรกิจ

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทลอรีอัลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และ/หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องมือของเรา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

บริษัทในกลุ่มลอรีอัลทั่วโลกอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการได้เพื่อให้บริการตามที่ร้องขอแก่ท่าน โดยในกรณีที่สามารถทำได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะปรากฏในรูปแบบของข้อมูลแฝง (ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลไว้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

นอกจากนี้ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบของข้อมูลแฝง (ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง) กับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่นอกประเทศของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยและนวัตกรรม

 

ในกรณีที่สามารถทำได้ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้กับแบรนด์ของเราเพื่อประสานและปรับปรุงข้อมูลที่ท่านแชร์ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำสถิติตามลักษณะของท่านและเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของเรา

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทลอรีอัล แบรนด์ผลิตภัณฑ์และสถานที่ตั้งของบริษัทดังกล่าว กรุณาเข้าไปดูเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทลอรีอัล

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามหรือบริษัทในกลุ่มบริษัทลอรีอัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สาม ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบเอกสารของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนที่จะให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลในนามของเราโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น

เรามอบหมายให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือดำเนินงานต่างๆ ในธุรกิจในนามของเรา เราจะให้ข้อมูลเท่าที่ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องทราบสำหรับการให้บริการเท่านั้น และเราจะกำหนดไม่ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่เราร่วมงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยเสมอ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำเนินการให้บริการที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการด้านดิจิตอลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) ตัวช่วยระบุพิกัดที่ตั้งของร้าน โปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประจำ (Loyalty Program) การพิจารณาสื่อสังคมออนไลน์และโปรไฟล์สาธารณะ การจัดอันดับและการแสดงความคิดเห็น การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การวิเคราะห์เว็บไซต์และเครื่องมือค้น เครื่องมือคัดเลือกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 • ตัวแทนด้านการโฆษณา การทำการตลาด ดิจิตอล และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยเราแสดงโฆษณา ทำการตลาด และจัดเคมเปญ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเคมเปญ และเพื่อบริหารจัดการการติดต่อและข้อซักถามของท่านและความสัมพันธ์ของเรา
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน เช่น บริการไปรษณีย์/บริการส่งของ
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการด้านไอที เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริการโฮสต์ การบำรุงรักษาและสนับสนุนฐานข้อมูลรวมถึงซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของเราซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (ซึ่งบริการดังกล่าวอาจหมายทำให้ต้องเข้าสู่ข้อมูลของท่านเพื่อทำงานที่กำหนด)
 • ผู้ให้บริการการชำระเงินและหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนเครดิตของท่านและตรวจสอบยืนยันข้อมูลของท่านในกรณีที่สิ่งดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญากับท่าน
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าและการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอาง

ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการแชร์ข้อมูลดังกล่าวคือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ (1) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (2) เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น (3) เพื่อป้องกันการฉ้อโกง (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือและออกแบบฟีเจอร์ใหม่ (5) เพื่อใช้ผู้ให้บริการที่เหมาะสม และ (4) เพื่อตรวจสอบว่าคุณค่าของท่านสอดคล้องกับคุณค่าของลอรีอัล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เราขายธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ที่สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว ถ้าบุคคลภายนอกซื้อลอรีอัลหรือทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้โดยลอรีอัลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวจะถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอนไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลคนใหม่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อเอง
 • หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้/การซื้อขายของเราหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ท่านได้ตกลง หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของลอรีอัล ลูกค้าหรือพนักงานของเรา
 • เมื่อท่านได้ยินยอมให้ทำการดังกล่าว
 • หรือเมื่อเราสามารถทำการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตรของเรา

 • ในกรณีที่บริการที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้เป็นบริการที่ลอรีอัลและพันธมิตรคิดค้นร่วมกัน (ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันสำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ทำร่วมกัน) ในกรณีดังกล่าว ลอรีอัลและพันธมิตรจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย ดังนี้ โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะ
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลอรีอัลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรเอง โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตร
 • ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารทางตลาดและทางธุรกิจจากพันธมิตรของลอรีอัลผ่านวิธีที่กำหนดให้ท่านแสดงความประสงค์​ (เช่น ผ่านแอปพลิเคชันภายใต้แบรนด์ของลอรีอัลซึ่งให้พันธมิตรสามารถใช้ได้) ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรเอง โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตร
 • เราอาจเผยแพร่เนื้อหาเพื่อการสนับสนุนของเราจากเครือข่ายสังคมออนไลน์​ในกรณีที่ท่านอ่านเนื้อหาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา อาจมีอาจจัดเก็บคุกกี้จากเครือข่ายดังกล่าวไว้ในอุปกรณ์ของท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว
 • เมื่อเราใช้บริการโฆษณาของกูเกิ้ล (Google) บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา กูเกิ้ลจะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่ากูเกิ้ลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรในกรณีนี้ กรุณาอ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริการดังกล่าวและการประมวลผลข้อูล

ข้อมูลที่เฟซบุ๊ก (Facebook) เก็บรวบรวมและแชร์กับเรา

ฟีเจอร์และบริการทั้งหมดของเฟซบุ๊กที่ใช้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราอยู่ภายใต้ นโยบายข้อมูลเฟซบุ๊ก ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและทางเลือกในการตั้งค่าของท่านได้ โดยการใช้เว็บไซต์/แอพพลิเคช่นนี้ ท่านอาจ

 • ลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยบัญชีเฟซบุ๊กของท่าน ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมที่จะแชร์ข้อมูลในโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะบางประการกับเรา
 • ใช้โปรแกรมเสริม (Plug-Ins) จากเฟซบุ๊ก เช่น  “ถูกใจ” หรือ “แชร์” เนื้อหาของเราบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก
 • ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ (หรือที่เรียกว่า “เฟซบุ๊ก พิเซล” (Facebook Pixel) ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านใช้บริการของเราอย่างไร ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อและโฆษณาที่ท่านมองเห็น ไม่ว่าท่านจะมีบัญชีเฟซบุ๊กหรือลงทะเบียนเข้าใช้เฟซบุ๊กหรือไม่ก็ตาม ขณะที่ท่านใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวของเฟซบุ๊ก เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • แสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจบนเฟซบุ๊ก (หรือ อินสตราแกรม หรือ เมสเซนเจอร์  หรือ บริการอื่นๆ ของเฟซบุ๊ก)
 • วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันและโฆษณาของเรา

 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ (เช่น ชื่อและนามสกุลของท่าน อีเมล์ ที่อยู่ เพศ และหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อระบุตัวตนของท่านบนเฟซบุ๊ก (หรืออินสตราแกรม เมสเซนเจอร์ หรือบริการอื่นๆ ของเฟซบุ๊ก) เพื่อแสดงโฆษณาให้ท่านเห็นซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับท่าน ในขณะที่ดำเนินการดังกล่าว เฟซบุ๊กจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีหลังจากที่ขั้นตอนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เราไม่เสนอหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นๆ ในกรณีที่เราสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา
 • เรา/บุคคลอื่นมีหน้าที่สาธารณะหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกระทำการดังกล่าว (เช่น ช่วยตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การหนีภาษีและอาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น)
 • โดยมีความเกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลตามกฎหมาย การฟ้องร้องคดี การใช้หรือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย
 • เรา/บุคคลอื่นมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว (เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานภายในองงค์กร การประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบยืนยันตัวตน เป็นต้น)
 •  เรา/บุคคลอื่นได้ขออนุญาตจากท่านเพื่อแชร์ข้อมูลดังกล่าว และท่านตกลงให้เราแชร์ข้อมูลดังกล่าวได้

นอกจากนี้ เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้กับบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกรณีดังต่อไปนี้

 •  บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มและผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกับเราหรือให้บริการแก่เราหรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึง พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ กรรมการและพนักงานของบุคคลดังกล่าว
 • บุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดูแลผลประโยชน์ของท่าน
 • บุคคลที่ท่านจะต้องชำระเงินให้และบุคคลที่จะต้องชำระเงินให้แก่ท่าน
 • ตัวกลาง ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและตัวแทนของท่าน
 • สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน
 • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่กำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว การควบรวมบริษัท การซื้อบริษัท หรือการเข้าควบคุมบริษัท รวมถึงการโอนสิทธิหรือหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงที่มีกับท่านที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้น
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท หน่วยงานกำกับดูแลของเรา ผู้ตรวจสอบและองค์กรใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลของเราเพื่อให้ทำการสอบสวนหรือตรวจสอบกิจกรรมของเรา
 •  ฝ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท รวมถึง ธุรกรรมที่มีข้อพิพาท
 • หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลเพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน
 • บุคคลใดๆ ที่มีคำสั่งหรือใช้บัญชีใดๆ ของท่าน ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในนามของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น และ/หรือ
 • บุคคลใดๆ ที่ท่านมีคำสั่งให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้

เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้ท่านทราบในนโยบายฉบับนี้ หากเรามีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถให้ความยินยอมหรือปฏิเสธที่จะไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

เราไม่เสนอหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน?

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกโอนไปยังสถานที่นอกประเทศไทย และสามารถเข้าถึงจากและจัดเก็บไว้ที่สถานที่นอกประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่นอกประเทศที่ทำงานร่วมกับเราหรือทำงานให้กับผู้ให้บริการคนใดคนหนึ่งของเรา

ลอรีอัลจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทยโดยวิธีการที่ปลอดภัยและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากบางประเทศอาจไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณามาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลที่สามและ/หรือการเข้าทำสัญญาที่เหมาะสมซึ่งลอรีอัลเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อข้างล่างนี้

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานแค่ไหน?

สำหรับลูกค้าส่วนบุคคลและลูกค้าธุรกิจ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เราใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลของท่าน

 • เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ตามสัญญากับท่าน
 • เมื่อท่านรับข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาของข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย
 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเราเพื่อสอบถามข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าท่านจะขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวหรือหลังจากระยะเวลาที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับแบรนด์) ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและแนวทางในประเทศ
 • เมื่อท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดแบบตรง เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะเลิกติดตามหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลังจากที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นกับแบรนด์) ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและแนวทางในประเทศ
 • เมื่อจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของคุกกี้​ (ยกตัวอย่างเช่น ตามระยะเวลาการใช้งานของคุกกี้สำหรับตะกร้าผลิตภัณฑ์ หรือ การทำงานของคุกกี้ไอดี

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของเรา ซึ่งรวมถึง เพื่อทำให้เราสามารถบริหารจัดการสิทธิของเราได้ (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องของเราในศาล) หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสถิติหรือวัตถุประสงค์ทางประวัติศาสตร์

เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำออกจากระบบและบันทึกของเราหรือทำให้กลายเป็นข้อมูลนิรนามซึ่งจะไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป

สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กล่าวคือ เพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามความสัมพันธ์ทางสัญญา และเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ท่านเลิกเป็นคู่ค้าของเรา ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในการจัดการกับข้อพิพาทตามสัญญาซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในกรณีที่มีเหตุผลเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือด้านเทคนิค เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่า 10 ปี หากเราไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือตามระยะเวลาที่จำเป็น เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยหรือไม่?

เราสัญญาว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย และใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อกระทำการดังกล่าว เรากำหนดให้คู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เราไว้วางใจให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรามีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

เราพยายามอย่างที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะใช้กระบวนการที่เคร่งครัดและฟีเจอร์เพื่อการรักษาความปลอดภัยเพื่อพยายามที่จะป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การส่งต่อข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีความปลอดภัยทั้งหมด เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งมาบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและการลงทะเบียนเข้าใช้โดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์​ ​(Social Login)

ในบางครั้ง เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงค์ที่นำไปสู่หรือมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา และตัวแทนจำหน่ายของเรา  หากท่านเข้ากดลิงค์เพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดตามนโยบายดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

เราอาจเปิดโอกาสให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้โดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้าใช้ ท่านจะต้องตระหนักว่าท่านได้แชร์ข้อมูลโปรไฟล์กับเราซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน กรุณาดูที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเข้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแชร์และใช้ในกรณีดังกล่าวอย่างไร

สื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราบางเว็บไซต์/แอปพลิเคชันจะอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาของท่านได้ ขอให้ท่านทราบว่าบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นเนื้อหาใดๆ ที่ส่งมาที่แพลต์ฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเรา ดังนั้น ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลทางการเงิน หรือ รายละเอียดที่อยู่ เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของบุคคลอื่นหากท่านโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเราและเราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สิทธิและทางเลือกของท่าน

ลอรีอัลเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน การที่ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นเรื่องสำคัญ  ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

สิทธิของท่าน

สิทธิของท่านหมายความว่าอะไร

สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล

ท่านมีสิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและสิทธิของท่าน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะต้อมีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย นี้คือเหตุผลที่เราแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้แก่ท่าน

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน (ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ)

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่ดำเนินการตามคำร้องขอที่ไม่มีเหตุผล เกินความจำเป็น หรือซ้ำซ้อน

กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อใช้สิทธินี้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์หากข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์

กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว หากท่านมีบัญชี ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้ง่ายกว่าผ่าน “บัญชีของฉัน”

สิทธิในการลบ/สิทธิที่จะถูกลืม

ในบางกรณี ท่านมีสิทธิที่จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิโดยสมบูรณ์ เนื่องจากเราอาจมีฐานตามกฎหมายหรือประโยชน์โดยชอบที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้

หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้

สิทธิในการโต้แย้งการทำการตลาดแบบตรง รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง

ท่านสามารถเลิกติดตามหรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการทำตลาดแบบตรง

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยง่าย โดยการคลิกลิงค์ “เลิกติดตาม” ในอีเมล์หรือรูปแบบการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เราส่งให้แก่ท่าน หรือท่านอาจติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดข้างล่างนี้

หากท่านต้องการโต้แย้งการทำโปรไฟลิ่ง (Profiling) กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้

สิทธิในการขอถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อสำหรับการประมวลผลข้อมูลบนฐานความยินยอม

ท่านสามารถถอนความยินยอมที่ให้ไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลของท่าน ในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลบนฐานความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลบนฐานความยินยอมก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว ซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลตามตารางในส่วน “เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่านและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร” โดยเฉพาะข้อมูลในช่อง “เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการประมวลผลข้อมูลของท่าน” เพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมไหนของเราเป็นการประมวลผลบนฐานความยินยอม

 หากท่านประสงค์จะขอถอนความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้

สิทธิในการโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านสามารถโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลตามตารางในส่วน “เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่านและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร” โดยเฉพาะในช่อง “เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการประมวลผลข้อมูลของท่าน” เพื่อดูว่าเพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมไหนของเราเป็นการประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อใช้สิทธินี้

สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ท่านมีสิทธิติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่านเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลอรีอัล

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ก่อนที่ท่านจะร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจ

สิทธิในการขอโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิเคลื่อนย้าย ทำสำเนา หรือโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลของเราไปยังฐานข้อมูลอื่นได้ โดยสิทธิดังกล่าวจะสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้ ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลอยู่บนฐานสัญญาหรือความยินยอมของท่าน และการประมวลผลข้อมูลทำโดยวิธีการอัตโนมัติ ซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลตามตารางในส่วน “เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่านและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร” โดยเฉพาะช่อง “เราใช้ฐานทางกฎหมายอะไรในการประมวลผลข้อมูลของท่าน” เพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมไหนของเราเป็นการประมวลผลบนฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือความยินยอม

กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิร้องขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยสิทธิดังกล่าวหมายถึง การประมวลผลข้อมูลจะถูกระงับ โดยเราจะยังสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ได้ แต่ไม่สามารถใช้หรือประมวลผลข้อมูลต่อไป การใช้สิทธิดังกล่าวมีข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ได้แก่ ท่าน) โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยให้ระงับการประมวลผลข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 
 • การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าของข้อมูล (ได้แก่ ท่าน) ไม่ประสงค์จะให้ลบข้อมูลดังกล่าวและร้องขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทน
 
 • ผู้ควบคุมข้อมูล (ได้แก่ ลอรีอัล) ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลขอให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 
 • โต้แย้งการประมวลผลข้อมูลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล และอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล

หากท่านประสงค์จะขอให้มีการระงับใช้ข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้

สิทธิในการปิดการใช้งานคุกกี้

ท่านมีสิทธิปิดการใช้งานคุกกี้ โดยปกติ จะมีการกำหนดค่าตั้งต้นให้เบราว์เซอร์อินเตอร์ยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวได้โดยง่ายโดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน

 คุกกี้จำนวนมากถูกใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานหรือความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ดังนั้น การปิดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ระบุไว้ในแถบคุกกี้ที่เกี่ยวข้องได้

หากท่านประสงค์จะจำกัดหรือระงับการใช้คุกกี้ทั้งหมดที่กำหนดโดยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา (ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งได้) หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่นใด ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน ฟังก์ชั่น “ช่วยเหลือ” บนเบราว์เซอร์ของท่านจะบอกท่านได้ว่าท่านจะต้องดำเนินการเช่นไร หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ลิงค์ http://www.aboutcookies.org/;

เพื่อจัดการตามคำร้องขอของท่าน เราอาจขอให้ท่านแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้น กรุณาติดต่อ [email protected]  หรือส่งจดหมายมาให้เราได้ที่ เลขที่ 1 อาคาร พาร์ค สีลม ชั้น 32, 33, 34 และ 35 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

 

Orientation message
For the best experience, please turn your device