เนื้อหาหลัก

CARING TOGETHER FOR A HAPPIER TOMORROW
Lancôme’s responsibility program

CARING TOGETHER FOR A HAPPIER TOMORROW
Lancôme’s responsibility program
AT LANCÔME WE BELIEVE
IN THE POWER OF CARE AND HAPPINESS

ลังโคมเชื่อในพลังของการใส่ใจและความสุข ถึงแม้มันอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคน แต่เราทุกคนล้วนสัมผัสได้ว่ามันรู้สึกเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใส่ใจเพื่อดูแลสิ่งที่สำคัญจริงๆ เพราะการใส่ใจถือเป็น DNA

ของเรา เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับคนรุ่นหลัง ส่งเสริมให้ทุกคนมีตัวเลือกในการใช้สินค้าที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเราจะดูแลผู้หญิงทุกคน โดยการช่วยให้พวกเขาเขียนอนาคตที่มีความสุขของตนเอง

สำหรับลังโคม เราเชื่อว่าพลังของการดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและสร้างอนาคตที่มีความสุขและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน 

ดังนั้นมาร่วมเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเราสิ

ทุกวันนี้ โลกของเราต้องการการดูแลมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 85 ปีที่แล้ว ลังโคมให้ความสำคัญกับการดูแลและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลัก ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ความงามชั้นนำ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยรับมือกับความท้าทายที่สำคัญของโลกและสังคม เพื่อสร้างอนาคตที่มีความสุขและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน
ที่ลังโคม เรากำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยจัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน อันได้แก่ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุนผู้หญิงทั่วโลก และการมอบอำนาจให้กับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการการเปลี่ยนแปลง“

FRANÇOISE LEHMANN
LANCÔME GLOBAL BRAND PRESIDENT

CARING TOGETHER FOR A HAPPIER TOMORROW
Lancôme’s responsibility program

CARING TOGETHER FOR A HAPPIER TOMORROW
Lancôme’s responsibility program

AT LANCÔME WE BELIEVE
IN THE POWER OF CARE AND HAPPINESS

ลังโคมเชื่อในพลังของการใส่ใจและความสุข ถึงแม้มันอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคน แต่เราทุกคนล้วนสัมผัสได้ว่ามันรู้สึกเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใส่ใจเพื่อดูแลสิ่งที่สำคัญจริงๆ เพราะการใส่ใจถือเป็น DNA
ของเรา เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับคนรุ่นหลัง ส่งเสริมให้ทุกคนมีตัวเลือกในการใช้สินค้าที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเราจะดูแลผู้หญิงทุกคน โดยการช่วยให้พวกเขาเขียนอนาคตที่มีความสุขของตนเอง
สำหรับลังโคม เราเชื่อว่าพลังของการดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและสร้างอนาคตที่มีความสุขและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน
ดังนั้นมาร่วมเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเราสิทุกวันนี้ โลกของเราต้องการการดูแลมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 85 ปีที่แล้ว ลังโคมให้ความสำคัญกับการดูแลและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลัก ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ความงามชั้นนำ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยรับมือกับความท้าทายที่สำคัญของโลกและสังคม เพื่อสร้างอนาคตที่มีความสุขและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน
ที่ลังโคม เรากำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยจัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน อันได้แก่ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุนผู้หญิงทั่วโลก และการมอบอำนาจให้กับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการการเปลี่ยนแปลง“

FRANÇOISE LEHMANN
LANCÔME GLOBAL BRAND PRESIDENT

Orientation message
For the best experience, please turn your device