เนื้อหาหลัก

TRÉSOR

EAU DE PARFUM

ความรัก ความโรแมนติกที่หรูหรา ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา เพราะความรักคือขุม ... อ่านรายละเอียด

TRESOR

TRÉSOR

EAU DE PARFUM

One size available
Loading...

Exclusive offer

Lorem ipsum dolor sim amet lorem ipsum dolor sim amet

text


ABOUT THE FRAGRANCE

THE SCENT OF TREASURED MOMENTS

Love is a treasure. Since its creation in 1990, Trésor has embodied absolute love


What makes it different

The fragrance of precious moments. Trésor is a blend of tenderness and generosity.
The rose enveloped in the softness of peach and apricot. A bouquet of powdered leathery notes like an invitation to embrace.


What else you need to know

It is whispered that Trésor’s alluring bottle was inspired by the inkwell of Colette, ready to convey all the force of fiery love letters.Others still see it as a nod to Paris and the pyramid of the Louvre... But, like every true treasure, its secret is intact...As the mystery behind its black ring, symbolising an eternal union of absolute love. A true jewel for the most legendary of love fragrances.


Orientation message
For the best experience, please turn your device