ทุกครั้ง ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากลังโคม เงินทุกบาทจะเพิ่มค่า

ในรูปแบบของ Rose Point เพื่อสะสม ไว้แลกชุดของขวัญพิเศษประจำปี

 

ทุกวัน สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ Makeup Artist ของลังโคม

 

ทุกเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Rose Point

เพิ่มพิเศษตามระดับสมาชิกพร้อมทั้ง รับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดของท่าน

ซื้อครบ 3,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

สะสมยอดซื้อครบ 15,000 บาท

ภายในวันสุดท้ายของปี

สะสมยอดซื้อครบ 40,000 บาท

ภายในวันสุดท้ายของปี หรือ

สะสมยอดครบ 30,000 บาท

และซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Absolue

ใดๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น

ภายในวันสุดท้ายของปี

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการนวดหน้า

มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง *

เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการนวดหน้า

มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 2 ครั้ง *

บริการนวดหน้า Absolute

มูลค่า 9,500 บาท 2 ครั้ง *

1 บาท = 1 คะแนน

1 บาท = 1 คะแนน

1 บาท = 1 คะแนน

คะแนน ×2

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

คะแนน ×2.5

บริการนวดหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 3,500 บาท

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

คะแนน ×3 +5,000 คะแนน

บริการนวดหน้า Absolute

ในเดือนเกิด มูลค่า 9,500 บาท

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

+1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ

3,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+2,500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+5,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 8,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

มูลค่า 2,500 บาท

+500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ

5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

+1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

+2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

ซื้อครบ 3,500 บาท

ต่อ 1 ใบเสร็จในปีถัดไป

สะสมยอดครบ 13,000 บาท

ภายในปีถัดไป

สะสมยอดซื้อครบ 30,000 บาท หรือ

สะสมยอดซื้อครบ 20,000 บาท

โดยมีผลิตภัณฑ์ บำรุงผิว Absolue ใดๆ

อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในปีถัดไป