X
New

Grandiôse Waterproof

Wide-Angle Fan Effect Waterproof Mascara

นวัตกรรมล้ำยุคครั้งแรกของลังโคมกับแปรงโค้งแบบ Swan-Neck™ ก้านโค้งงออันเป็นนวัตกรรมใหม่ ผลงานการออกแบบสุดท้าทาย ด้วยก้านแปรงที่สั้นและบิด ทำให้ได้รูปทรงที่ปรับให้เข้ากับแนวโค้งของดวงตาทุกคู่อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงขนตาทุกเส้น จากหัวตาถึงหางตา และจากโคนจรดปลาย ด้วยแกนโค้งทำมุม 25 องศา ก้านของแปรงยังปรับให้เข้ากับโครงสร้างของใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

Show more

นวัตกรรมล้ำยุคครั้งแรกของลังโคมกับแปรงโค้งแบบ Swan-Neck™ ก้านโค้งงออันเป็นนวัตกรรมใหม่ ผลงานการออกแบบสุดท้าทาย ด้วยก้านแปรงที่สั้นและบิด ทำให้ได้รูปทรงที่ปรับให้เข้ากับแนวโค้งของดวงตาทุกคู่อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงขนตาทุกเส้น จากหัวตาถึงหางตา และจากโคนจรดปลาย ด้วยแกนโค้งทำมุม 25 องศา ก้านของแปรงยังปรับให้เข้ากับโครงสร้างของใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

Show less
1,300 บาท

Add a touch of beauty to your mail.

Stay informed of the news of the brand and get a preview: news, exclusive offers, tips & Go Beauty, diagnostics

Enter your email address.
Enter your email address.