นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลประเภทใดที่เราจะทำการเก็บข้อมูล

  เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดตั้งหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, วันเกิด, ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ข้อมูลการติดต่อเพื่อนของท่านที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ (ตัวอย่างเช่น ส่งข้อความถึงเพื่อนของท่าน) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ท่านให้กับทางเรา

 2. เมื่อไหร่ที่ทางเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราจะทำการจัดเก็บและกระบวนการต่างๆ อาจจะได้รับมาจากการที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือได้รับการบริการจากเรา หรือจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยทางเราจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อเมื่อ

  • (a) การลงทะเบียนเพื่อการจัดส่งจดหมายที่จัดการผ่านเรา
  • (b) เมื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ
  • (c) เมื่อท่านได้ทำแบบสอบถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
  • (d) เมื่อท่านส่งคำร้องขอเพื่อรับสินค้าทดลองจากทางแบรนด์
  • (e) เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแจกของรางวัลจากทางเรา
  • (f) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการโฆษณาออนไลน์ของเรา และ
  • (g) จากการตอบข้อซักถามต่างๆบนระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา

  นอกจากนั้นเรายังสามารถเก็บของมูลส่วนตัวของท่านจากส่วนที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือเมื่อท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอิเล็คทรอนิค หรือข้อเสนอต่างๆ

 3. การให้ความยินยอม

  (a) การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเรา จะถือว่าท่านยินยอมให้เราทำการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อจุดประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว อีกทั้งท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยและส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในและนอกประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อท่านเพียงเท่านั้น

  (b) ท่านสามารถยกเลิกคำยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยผ่านทางอีเมลล์ หรือเขียนคำร้องถึงเราที่ contact@lancome-th.com หรือ ส่งจดหมายมาที่ Lancome Thailand (L'Oreal Thailand) 179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6,8,9 และ 21 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และที่อยู่อื่นๆที่ได้มีการลงทะเบียนไว้

  (c) ทางเราอาจใช้เวลา 7 วันทำการ เพื่อดำเนินการต่อคำร้องของท่านในเรื่องหรือการยกเลิกคำยินยอม

  ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยให้ทางเราสามารถจัดการต่อการติดต่อสื่อสารถึงท่านและพัฒนาการบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

  หากท่านเป็นสมาชิกกับทางเราตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นมา หรือท่านได้มีการให้ความยินยอมที่จะรับการโทรติดต่อหรือข้อความต่างๆ ท่านจะยังคงได้รับการดำเนินการอัพเดทข้อมูล
  โปรโมชั่นและแคมแปญทางการตลาดของเรา และหากท่านไม่ต้องการที่จะรับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความทางการตลาดจากเราต่อไป เราจะทำการยกเลิกการยินยอมของท่านตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

 4. เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร

  (a) การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  (b) ถ้าท่านได้ทำการยินยอมเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำการติดต่อส่งอีเมล์, SMS, และช่องทางการติดต่ออื่นๆเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เครื่องสำอาง เคล็ดลับความงาม หรือโปรโมชั่นต่างๆ

  (c) นอกจากการยินยอมรับการส่งผ่านทางธุรกิจที่ได้ทำการอธิบายไว้ข้างล่างนี้ เราอาจจะมีการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามหากได้รับการยินยอมจากท่าน จุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ท่าน

  (d) เราจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  (e) เราอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพันธมิตรของเรา

  (f) เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ทั่วไปของธุรกิจ ดังนี้

  • (i) เพื่อให้การบริการส่วนตัวแก่ท่าน
  • (ii) เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ การให้ข้อมูล แลการโฆษณา
  • (iii) เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา
  • (iv) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเรา
  • (v) เพื่อการแจ้งเตือน เช่นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ข้อเสนอพิเศษหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด สถานะและนโยบายต่างๆ
  • (vi) เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน
  • (vii) เพื่อจุดประสงค์ภายในองค์กรของเรา เช่น การแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย
  • (viii) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา การบริการและการติดต่อสื่อสารลูกค้า

  (g) นอกเหนือจากที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวไว้ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 5. บุคคลที่สาม

  เราจะมีการรักษาบุคคลที่สามอื่นๆเพื่อดำเนินการต่างๆตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่สามจะรวมไปถึง ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายการส่ง
  อีเมล์ ฝ่ายดูแลระบบโฮสติ้ง และการสนับสนุนบริษัทอื่น (รวมไปถึงบริษัทที่ทำการช่วยเหลือการส่งจดหมายต่างๆ) บุคคลที่สามเหล่านี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน แต่จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปใช้นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระบุไว้แล้ว

 6. การโอนธุรกิจ

  เพื่อการพัฒนาธุรกิจของทางเรา ทางเราอาจทำการขายทรัพย์สินของเรา ซึ่งในการขายทรัพย์สินนี้ คือ ข้อมูลผู้ใช้งาน รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางบริษัท การที่ท่านได้ยินยอมส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซท์ ท่านได้ตกลงว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีการส่งต่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินในการโอนธุรกิจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกส่งต่อในกรณีนี้ได้ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

 7. การยอมทำตามข้อกฏหมาย

  ทางเราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นการทำตามข้อกฏหมาย ข้อกำหนด กระบวนการทางกฏหมาย หรือการร้องขอจากทางรัฐบาล นอกเหนือจากนี้ เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อมีความจำเป็นต่อการป้องกันอันตรายทางร่างกาย ต่อความเสียหายทางการเงินหรือการเชื่อมโยงกับการกระทำที่ผิดกฏหมาย

 8. การส่งข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ

  ฐานข้อมูลประเภทข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ซึ่งจะมีกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ต่างกัน ฐานข้อมูลที่รับและเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่แต่อย่างใด

 9. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

  ทางเราจะทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านหรืออาจจะทำให้ข้อูลส่วนตัวของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุระกิจหรือกฏหมายได้อีกต่อไป

 10. การปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่าน

  ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงหรือร้องขอเพื่อการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยการติดต่อมายังอีเมล์ contact@lancome-th.com

 11. OPT-OUT และการจัดการตั้งค่าการติดต่อ

  ท่านสามารถที่จะเลือกรับหรือไม่รับอีเมลจากทางเรา โดยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านได้ตามต้องการ โดยสามารถกดปุ่ม "unsubscribe" ที่อยู่ด้านล่างของทุกๆอีเมล์ที่ได้รับจากทางเรา หรือส่งอีเมลมาที่ contact@lancome-th.com

 12. ติดต่อเรา

  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถที่จะติดต่อเราทางอีเมล หรือเขียนอีเมลส่งมาที่ contact@lancome-th.com หรือ ติดต่อที่อยู่ Lancome Thailand (L'Oreal Thailand) 179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6,8,9 และ 21 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 13. การอัพเดตนโยบายของเรา

  ทางเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะตอบสนองต่อข้อกฏหมายหรือข้อปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ

OPEN CLOSE

Add a touch of beauty to your mail.

Stay informed of the news of the brand and get a preview: news, exclusive offers, tips & Go Beauty, diagnostics

Enter your email address.
Enter your email address.