LANCÔME รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับท่านในฐานะ สมาชิกคนสำคัญเข้าสู่คลับ ที่
เพียบพร้อมด้วยอภิสิทธิ์แห่ง ความงามอันเหนือระดับ

SO MANY WAYS TO REDEEM

การแลกของกำนัลสำหรับท่านสมาชิก จะมีทุกปลายปี โดยท่านสมาชิกสามารถเลือกรับ
ชุดของกำนัลได้ที่เคาน์เตอร์ลังโคมทุกสาขา หรือ สามารถแลกของกำนัลทางโทรศัพท์
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และจัดส่งของกำนัล ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

1. CALL 02-106-8208

ท่านสมาชิกสามารถแลกรับของกำนัลผ่าน LANCÔME CUSTOMER SERVICE
โดยโทร 02-106-8208

2. SHARE TEL NO.

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนสมาชิก เพื่อตรวจเช็คยอดคะแนนสะสม
และระดับชุดของกำนัลที่ท่านสามารถแลกรับได้

3. VERIFY

ยืนยันตัวตนของท่านโดยการ สแกนบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง
พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของกำนัล ส่งมาที่ [email protected]

4. PROCESSING

ระบบจะทำการแลกของกำนัลผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้กับท่านสมาชิก

5. CONFIRM

ทางระบบจะส่ง SMS และ e-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันรายละเอียดสำหรับการแลกของกำนัล

6. GIFT!

ระบบจะทำการส่งชุดของกำนัลไปยังที่อยู่ที่ท่านสมาชิกได้แจ้งไว้
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการแลกของกำนัลประจำปี 2561
• ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการสั่งของกำนัลด้วยคะแนนสะสมปี 2561 ด้วยตัวท่านเอง หรือทางโทรศัพท์ ณ เคาน์เตอร์ลังโคมสาขาที่ท่านเป็นสมาชิกได้ดังนี้  
แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่ 15 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ท่านสามารถมารับของกำนัล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 เท่านั้น  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของกำนัล หากท่านมิได้มารับของกำนัล ณ เคาน์เตอร์ลังโคมในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด  
• ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของกำนัลแทนได้ โดยใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เอกสารมอบอำนาจ 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถูกมอบอำนาจ มิฉะนั้น ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของกำนัล  
• ของกำนัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล และวันรับของกำนัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

ทุกครั้ง ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากลังโคม เงินทุกบาทจะเพิ่มค่า

ในรูปแบบของ Rose Point เพื่อสะสม ไว้แลกชุดของขวัญพิเศษประจำปี

 

ทุกวัน สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ Makeup Artist ของลังโคม

 

ทุกเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Rose Point

เพิ่มพิเศษตามระดับสมาชิกพร้อมทั้ง รับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดของท่าน

ซื้อครบ 3,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

สะสมยอดซื้อครบ 15,000 บาท

ภายในวันสุดท้ายของปี

สะสมยอดซื้อครบ 40,000 บาท

ภายในวันสุดท้ายของปี หรือ

สะสมยอดครบ 30,000 บาท

และซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Absolue

ใดๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น

ภายในวันสุดท้ายของปี

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการนวดหน้า

มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง *

เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการนวดหน้า

มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 2 ครั้ง *

บริการนวดหน้า Absolute

มูลค่า 9,500 บาท 2 ครั้ง *

1 บาท = 1 คะแนน

1 บาท = 1 คะแนน

1 บาท = 1 คะแนน

คะแนน ×2

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

คะแนน ×2.5

บริการนวดหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 3,500 บาท

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

คะแนน ×3 +5,000 คะแนน

บริการนวดหน้า Absolue

ในเดือนเกิด มูลค่า 9,500 บาท

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

+1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ

3,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+2,500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+5,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 8,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ

5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

+1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

+2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

ซื้อครบ 3,500 บาท

ต่อ 1 ใบเสร็จในปีถัดไป

สะสมยอดครบ 13,000 บาท

ภายในปีถัดไป

สะสมยอดซื้อครบ 30,000 บาท หรือ

สะสมยอดซื้อครบ 20,000 บาท

โดยมีผลิตภัณฑ์ บำรุงผิว Absolue ใดๆ

อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในปีถัดไป