LANCÔME

ELITE
REWARDS

สมาชิก LANCÔME ELITE REWARDS แลกคะแนนสะสม
เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH
ได้แล้ววันนี้

แลก 4,000 คะแนน
รับโค้ดส่วนลด 300 บาท

แลก 6,000 คะแนน
รับโค้ดส่วนลด 500 บาท

ขั้นตอนในการแลกคะแนนสะสม

เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH
สำหรับสมาชิก LANCÔME ELITE REWARDS

ผ่านช่องทางออนไลน์

1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าใช้ สมัครสมาชิก เป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม พร้อมสแกนสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นชื่อยืนยัน สำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับการแลกคะแนนสะสม เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH” และลงวันที่
2. เจ้าหน้าที่จะโทรไปแจ้งคะแนนสะสมของลูกค้าและยืนยันโค้ดส่วนลดที่ลูกค้าต้องการแลก โดยลูกค้าจะต้องมี คะแนนสะสมถึงระดับที่ลูกค้าจะแลกได้
3. รอรับอีเมล และ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม พร้อมรับโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อของ ผ่าน www.lancome.co.th โดยโค้ดส่วนลดจะมีอายุ 30 วัน นับจากการแลกในระบบ
4. สะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้–15 ธ.ค.2563 (โดยต้องได้รับสินค้าและทำการชำระเงินภายในวันที่ 20 ธ.ค.2563) และสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ในการซื้อของ ผ่าน www.lancome.co.th ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 106 - 8208
( วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ( ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 10:00 - 19:00 น. )

ผ่านเคาน์เตอร์ลังโคมทุกสาขา

1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH ที่เคาน์เตอร์ลังโคมสาขาที่ต้องการ
2. แจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้า ใช้สมัครสมาชิก เป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม
3. รอรับอีเมล และ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม พร้อมรับโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th โดยโค้ดส่วนลดจะมีอายุ 30 วัน นับจากการแลกในระบบ
4. สะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค. 2563 และสามารถใช้คะแนนสะสม แลกรับโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการ ซื้อของผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LANCÔME

ELITE
REWARDS

สมาชิก LANCÔME ELITE REWARDS แลกคะแนนสะสม
เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH
ได้แล้ววันนี้

แลก 4,000 คะแนน
รับโค้ดส่วนลด 300 บาท

แลก 6,000 คะแนน
รับโค้ดส่วนลด 500 บาท

ขั้นตอนในการแลกคะแนนสะสม

เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH
สำหรับสมาชิก LANCÔME ELITE REWARDS

ผ่านช่องทางออนไลน์

1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าใช้ สมัครสมาชิก เป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม พร้อมสแกนสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นชื่อยืนยัน สำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับการแลกคะแนนสะสม เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH” และลงวันที่
2. เจ้าหน้าที่จะโทรไปแจ้งคะแนนสะสมของลูกค้าและยืนยันโค้ดส่วนลดที่ลูกค้าต้องการแลก โดยลูกค้าจะต้องมี คะแนนสะสมถึงระดับที่ลูกค้าจะแลกได้
3. รอรับอีเมล และ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม พร้อมรับโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อของ ผ่าน www.lancome.co.th โดยโค้ดส่วนลดจะมีอายุ 30 วัน นับจากการแลกในระบบ
4. สะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้–15 ธ.ค.2563 (โดยต้องได้รับสินค้าและทำการชำระเงินภายในวันที่ 20 ธ.ค.2563) และสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ในการซื้อของ ผ่าน www.lancome.co.th ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 106 - 8208
( วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ( ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 10:00 - 19:00 น. )

ผ่านเคาน์เตอร์ลังโคมทุกสาขา

1. แจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนสะสมเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อของ ผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH ที่เคาน์เตอร์ลังโคมสาขาที่ต้องการ
2. แจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้า ใช้สมัครสมาชิก เป็นหลักฐานในการแลกคะแนนสะสม
3. รอรับอีเมล และ SMS ยืนยันการแลกคะแนนสะสม พร้อมรับโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อของผ่าน www.lancome.co.th โดยโค้ดส่วนลดจะมีอายุ 30 วัน นับจากการแลกในระบบ
4. สะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค. 2563 และสามารถใช้คะแนนสะสม แลกรับโค้ดส่วนลด เพื่อใช้ในการ ซื้อของผ่าน WWW.LANCOME.CO.TH ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า