SO MANY WAYS TO REDEEM

การแลกของกำนัลสำหรับท่านสมาชิก จะมีทุกปลายปี โดยท่านสมาชิกสามารถเลือกรับ
ชุดของกำนัลได้ที่เคาน์เตอร์ลังโคมทุกสาขา หรือ สามารถแลกของกำนัลทางโทรศัพท์
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และจัดส่งของกำนัล ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

1. CALL 02-106-8208

ท่านสมาชิกสามารถแลกรับของกำนัลผ่าน LANCÔME CUSTOMER SERVICE
โดยโทร 02-106-8208

2. SHARE TEL NO.

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนสมาชิก เพื่อตรวจเช็คยอดคะแนนสะสม
และระดับชุดของกำนัลที่ท่านสามารถแลกรับได้

3. VERIFY

ยืนยันตัวตนของท่านโดยการ สแกนบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง
พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของกำนัล ส่งมาที่ [email protected]

4. PROCESSING

ระบบจะทำการแลกของกำนัลผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้กับท่านสมาชิก

5. CONFIRM

ทางระบบจะส่ง SMS และ e-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันรายละเอียดสำหรับการแลกของกำนัล

6. GIFT!

ระบบจะทำการส่งชุดของกำนัลไปยังที่อยู่ที่ท่านสมาชิกได้แจ้งไว้
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการแลกของกำนัลประจำปี 2561
• ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการสั่งของกำนัลด้วยคะแนนสะสมปี 2561 ด้วยตัวท่านเอง หรือทางโทรศัพท์ ณ เคาน์เตอร์ลังโคมสาขาที่ท่านเป็นสมาชิกได้ดังนี้  
แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่ 15 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ท่านสามารถมารับของกำนัล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 เท่านั้น  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของกำนัล หากท่านมิได้มารับของกำนัล ณ เคาน์เตอร์ลังโคมในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด  
• ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของกำนัลแทนได้ โดยใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เอกสารมอบอำนาจ 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถูกมอบอำนาจ มิฉะนั้น ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของกำนัล  
• ของกำนัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล และวันรับของกำนัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

ทุกครั้ง ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากลังโคม เงินทุกบาทจะเพิ่มค่า

ในรูปแบบของ Rose Point เพื่อสะสม ไว้แลกชุดของขวัญพิเศษประจำปี

 

ทุกวัน สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ Makeup Artist ของลังโคม

 

ทุกเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Rose Point

เพิ่มพิเศษตามระดับสมาชิกพร้อมทั้ง รับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดของท่าน

ซื้อครบ 3,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

สะสมยอดซื้อครบ 15,000 บาท

ภายในวันสุดท้ายของปี

สะสมยอดซื้อครบ 40,000 บาท

ภายในวันสุดท้ายของปี หรือ

สะสมยอดครบ 30,000 บาท

และซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Absolue

ใดๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น

ภายในวันสุดท้ายของปี

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการนวดหน้า

มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง *

เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการนวดหน้า

มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง *

บริการแต่งหน้า

มูลค่า 2,500 บาท 2 ครั้ง *

บริการนวดหน้า Absolute

มูลค่า 9,500 บาท 2 ครั้ง *

1 บาท = 1 คะแนน

1 บาท = 1 คะแนน

1 บาท = 1 คะแนน

คะแนน ×2

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

คะแนน ×2.5

บริการนวดหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 3,500 บาท

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

คะแนน ×3 +5,000 คะแนน

บริการนวดหน้า Absolue

ในเดือนเกิด มูลค่า 9,500 บาท

บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด

มูลค่า 2,500 บาท

+1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ

3,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+2,500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+5,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 8,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

+500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ

5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

+1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

+2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ **

ซื้อครบ 3,500 บาท

ต่อ 1 ใบเสร็จในปีถัดไป

สะสมยอดครบ 13,000 บาท

ภายในปีถัดไป

สะสมยอดซื้อครบ 30,000 บาท หรือ

สะสมยอดซื้อครบ 20,000 บาท

โดยมีผลิตภัณฑ์ บำรุงผิว Absolue ใดๆ

อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในปีถัดไป