สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกลังโคม

why joining

ทุกครั้ง ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากลังโคม เงินทุกบาทจะถูกสะสมเป็นคะแนน
Rose Point เพื่อใช้แลกเป็นบริการ ส่วนลด หรือชุดของขวัญพิเศษประจำปี*

ทุกวัน สมาชิกสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

ทุกเดือนเกิด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม Rose Point เพิ่มพิเศษ
ตามระดับสมาชิก พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดของท่าน

ทุกปี ที่กลับมาซื้อ สมาชิกจะได้รับรับบริการ
และคะแนนสะสม Rose Point พิเศษตามระดับสมาชิก

 •  
 • ROSE

 • GOLD

 • PLATINUM

  • การเข้าเป็นสมาชิก

  • การสะสมคะแนน

  • บริการพิเศษ
   เมื่อเข้าเป็นสมาชิก*

  • สิทธิพิเศษเดือนเกิด**

  • กลับมาซื้อ ครั้งที่ 2 ในปี**

  • กลับมาซื้อ ครั้งที่ 3 ในปี**

  • บริการพิเศษเมื่อ
   กลับมาในปีถัดไป**

  • การรักษาสถานะสมาชิก

  • วันหมดอายุสมาชิก

  • ซื้อครบ 3,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • 1 บาท = 1 คะแนน

  • บริการแต่งหน้า มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

   บริการนวดหน้า มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง * เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท^

  • คะแนน ×2

   บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด มูลค่า 2,500 บาท

  • +1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • +500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • บริการแต่งหน้า มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง ในปีถัดไป

  • ซื้อครบ 3,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จภายในปีถัดไป

  • วันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก หากไม่มีการรักษาสถานะตามเงื่อนไข

  • สะสมยอดซื้อครบ 15,000 บาท ภายในวันสุดท้ายของปี

  • 1 บาท = 1 คะแนน

  • บริการแต่งหน้า มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง *

   บริการนวดหน้า มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง

  • คะแนน ×2.5

   บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด มูลค่า 2,500 บาท

   บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด มูลค่า 3,500 บาท

  • +2,500 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • +1,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • บริการแต่งหน้า มูลค่า 2,500 บาท 1 ครั้ง ในปีถัดไป

   บริการนวดหน้า มูลค่า 3,500 บาท 1 ครั้ง ในปีถัดไป

  • สะสมยอดครบ 13,000 บาท ภายในปีถัดไป

  • วันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก หากไม่มีการรักษาสถานะตามเงื่อนไข

  • สะสมยอดซื้อครบ 40,000 บาท ภายในวันสุดท้ายของปี หรือ

   สะสมยอดครบ 30,000 บาท โดยมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Absolue ใดๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในวันสุดท้ายของปี

  • 1 บาท = 1 คะแนน

  • บริการแต่งหน้า มูลค่า 2,500 บาท 2 ครั้ง *

   บริการนวดหน้า Absolue มูลค่า 4,500 บาท 2 ครั้ง

  • คะแนน ×3 +5,000 คะแนน

   บริการแต่งหน้าในเดือนเกิด มูลค่า 2,500 บาท

   บริการนวดหน้า Absolue ในเดือนเกิด มูลค่า 4,500 บาท

  • +5,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าครบ 8,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • +2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า ครบ 5,000 บาท ใน 1 ใบเสร็จ

  • บริการแต่งหน้า มูลค่า 2,500 บาท 2 ครั้ง ในปีถัดไป

   บริการนวดหน้า Absolue มูลค่า 4,500 บาท 2 ครั้ง ในปีถัดไป

  • สะสมยอดซื้อครบ 30,000 บาท หรือ

   สะสมยอดครบ 20,000 บาท โดยมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Absolue ใดๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในวันสุดท้ายของปี

  • วันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก หากไม่มีการรักษาสถานะตามเงื่อนไข

* ยอดสะสมนับจากการเป็นสมาชิก Rose Member *รับบริการภายใน 90 วัน **ในทุกปีของการเป็นสมาชิก