ติดต่อเรา

ลังโคม (LANCOME)

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และชั้น 21  ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร, 10120
โทรศัพท์: 02-106-8208

จำเป็นต้องกรอก